• Störst på sportnutrition i Sverige
  • Många goda smaker
  • Finns i dagligvaruhandeln

Video

Gladiator-utmanaren Linda Holmström utmanar Sparkibaken-bloggaren Terese Alvén. Grenen de båda tjejerna tävlar i är roddmaskin och hur långt var och en hinner ro på en minut. Kampen var hård och resultatet jämt.